Media Release

PanSALB commends the SABC for 80 years of language promotion and protection through broadcasting

On 01 August 2020, the South African Broadcasting Cooperation (SABC) celebrated its 84th year anniversary of broadcasting, a commendable feat that the Pan South African Language Board (PanSALB) could not let pass without due regard to the public broadcaster’s immense contribution to the development of indigenous language in South Africa. The SABC is a critical …

PanSALB commends the SABC for 80 years of language promotion and protection through broadcasting Read More »

THE PAN SOUTH AFRICAN LANGUAGE BOARD CONDEMNS THE DEROGATORY USE OF SIGN LANGUAGE

The Pan South African Language Board (PanSALB) strongly condemns the use of South African Sign Language (SASL) in a mocking and derogatory manner as has been portrayed by various social media users on different online platforms. Whilst the institution appreciates the SASL awareness that has been achieved through the popularity of sign language interpreting during …

THE PAN SOUTH AFRICAN LANGUAGE BOARD CONDEMNS THE DEROGATORY USE OF SIGN LANGUAGE Read More »

THE PAN SOUTH AFRICAN LANGUAGE BOARD WELCOMES THE ADDITION OF ISIZULU DURING NATIONAL COMMAND COUNCIL BRIEFINGS

The Pan South African Language Board (PanSALB) welcomes the addition of isiZulu by Cooperative Governance and Traditional Affairs (COGTA) Minister Nkosazana Dlamini-Zuma in her address to the nation during the National Command Council media briefing held yesterday, 16 April 2020. “We are very pleased that Minister Nkosazana Dlamini-Zuma has heeded the call to address South …

THE PAN SOUTH AFRICAN LANGUAGE BOARD WELCOMES THE ADDITION OF ISIZULU DURING NATIONAL COMMAND COUNCIL BRIEFINGS Read More »

THE OBSERVANCE OF THE USE OF OFFICIAL LANGUAGES ACT DURING THE COVID-19 CRISES

The Pan South African Language Board (PanSALB) is responsible for monitoring the observance of the Use of Official Languages Act 12 of 2012 (UOLA), which, as the country faces this global pandemic, is critical in ensuring that the linguistic rights of South Africans are not infringed during this state of national disaster, which if not …

THE OBSERVANCE OF THE USE OF OFFICIAL LANGUAGES ACT DURING THE COVID-19 CRISES Read More »

Ukungenelela kwePanSALB ngezinsiza zokugwema ukusabalala kwe COVID-19

Emva kwesimemezelo sikaMongameli uRamaphosa ngeSonto mhla ziyi-15 kuMashi kunyaka wezi-2020 sokuthi igciwane iKhorona (COVID-19) siyinhlekelele yezwe, iBhodi Lezilimi Kuzwelonke (iPanSALB) libe nokukhathazeka mayelana nolwazi olutholakala kuphela ngolimi lwesiNgisi. Ngakho-ke emizameni yokunqanda ukusabalala kwaleligciwane, kumele siqinisekise ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bayaluthola ulwazi lokuzivikela kanye nezindlela zokuphepha ngolimi abaluqondayo. IBhodi Lezilimi Kuzwelonke lizinikele ekuhumusheni lonke ulwazi olumayelana …

Ukungenelela kwePanSALB ngezinsiza zokugwema ukusabalala kwe COVID-19 Read More »

PanSALB Intervention to aid combat the spread of COVID-19

Following president Ramaphosa’s pronouncement which declared Coronavirus (COVID-19) a national disaster on Sunday, 15 March 2020, the Pan South African Language Board (PanSALB) has noted concerns regarding information only being available in English. Therefore, in a bid to combat the spread of the virus by ensuring that South Africans have access to information on preventative …

PanSALB Intervention to aid combat the spread of COVID-19 Read More »

PanSALB TO LAUNCH LANGUAGE ACTIVISM MONTH CAMPAIGN – 2020

The Pan South African Language Board (PanSALB) today launched the Language Activism Month campaign at a function held at Ronnie Mamoepa Press Room, Government Communication and Information Systems (GCIS), Cnr Francis Baard and Festival Street, Hatfield in Pretoria. The campaign is centred on the International Mother Language Day (IMLD, a UNESCO public observance day that …

PanSALB TO LAUNCH LANGUAGE ACTIVISM MONTH CAMPAIGN – 2020 Read More »

PanSALB CALLS FOR A SOUTH AFRICA LANGUAGES ACT WITH PUNITIVE MEASURES

About Us History Board Members Leadership About Us History Board Members Leadership MENU {{brizy_dc_post_title}} PanSALB calls for a South African Languages Act with punitive measures On 17-18 January 2012, The Portfolio Committee on Arts and Culture held public hearings on the government’s proposed SA Languages Bill which have revealed that most participants agreed that the …

PanSALB CALLS FOR A SOUTH AFRICA LANGUAGES ACT WITH PUNITIVE MEASURES Read More »

PanSALB CELEBRATES A THIRD SUCCESSIVE UNQUALIFIED AUDIT OPINION FOR AGSA

About Us History Board Members Leadership About Us History Board Members Leadership MENU {{brizy_dc_post_title}} PanSALB celebrates a third successive unqualified audit opinion from AGSA The Pan South African Language Board today welcomed its third successive unqualified audit opinion from the Auditor-General South Africa. Speaking from Pretoria, the Acting CEO of PanSALB, Mr Chris Swepu, thanked …

PanSALB CELEBRATES A THIRD SUCCESSIVE UNQUALIFIED AUDIT OPINION FOR AGSA Read More »