Month: March 2020

06 February 2020

ABOUT US HISTORY BOARD MEMBERS LEADERSHIP SERVICES PUBLICATIONS ANNUAL REPORT NEWSLETTER MEDIA RELEASE LANGUAGE AWARENESS EVENTS VACANCIES TENDERS TENDER DOCUMENTS TENDERS RESULTS CONTACT US CONTACT DETAILS COMPLAINTS FORM FEEDBACK ABOUT US HISTORY BOARD MEMBERS LEADERSHIP SERVICES PUBLICATIONS ANNUAL REPORT NEWSLETTER MEDIA RELEASE LANGUAGE AWARENESS EVENTS VACANCIES TENDERS TENDER DOCUMENTS TENDERS RESULTS CONTACT US CONTACT DETAILS …

06 February 2020 Read More »

Ukungenelela kwePanSALB ngezinsiza zokugwema ukusabalala kwe COVID-19

Emva kwesimemezelo sikaMongameli uRamaphosa ngeSonto mhla ziyi-15 kuMashi kunyaka wezi-2020 sokuthi igciwane iKhorona (COVID-19) siyinhlekelele yezwe, iBhodi Lezilimi Kuzwelonke (iPanSALB) libe nokukhathazeka mayelana nolwazi olutholakala kuphela ngolimi lwesiNgisi. Ngakho-ke emizameni yokunqanda ukusabalala kwaleligciwane, kumele siqinisekise ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bayaluthola ulwazi lokuzivikela kanye nezindlela zokuphepha ngolimi abaluqondayo. IBhodi Lezilimi Kuzwelonke lizinikele ekuhumusheni lonke ulwazi olumayelana …

Ukungenelela kwePanSALB ngezinsiza zokugwema ukusabalala kwe COVID-19 Read More »

PanSALB Intervention to aid combat the spread of COVID-19

Following president Ramaphosa’s pronouncement which declared Coronavirus (COVID-19) a national disaster on Sunday, 15 March 2020, the Pan South African Language Board (PanSALB) has noted concerns regarding information only being available in English. Therefore, in a bid to combat the spread of the virus by ensuring that South Africans have access to information on preventative …

PanSALB Intervention to aid combat the spread of COVID-19 Read More »